വാര്‍ത്ത

എഫ്‌ ഐ സി ആയി പുതുതായി ചാര്‍ജെടുത്ത PRAVEENKUMAR .P.T സാറിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.....കമ്പല്ലൂർ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ 2013-14 കേരള പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ ഹയർ സെക്കണ്ടറി മേഖലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഭൂമിത്ര സേനാക്ലബിനു ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാന അവാർഡ്‌ ( ട്രോഫിയും സർടി ഫിക്കറ്റും കാഷ് അവാർഡും ) കരസ്ഥമാക്കി . ശുചിത്വ ഗ്രാമ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ ഭവനം എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഫലപ്രദമായ പ്രചാരണം ,പ്രകാശ മലിനീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പോസ്ടർ പ്രചാരണം , നീർ ചാലുകളുടെ ശുചീകര ണ ത്തിലൂടെ തേജസ്വിനി നദീ സംരക്ഷണ പ്രവർ ത്തനങ്ങൾ , നെൽകൃഷിയുടെ പുനരുജ്ജീവനം ,വായനാ വാരവും കഥാസദസ്സും ,ബയോ ഡൈവെർസിറ്റി രജിസ്റ്റർ പ്രസിദ്ധീകരണം ,ജല കേളി ഇ -ക്വിസ് മത്സരം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കമ്പല്ലൂർ ഭൂമിത്രസേനാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശ്രദ്ധേയ മാക്കുന്നത് എന്ന് അവാർഡ് കമിറ്റിക്കു വേണ്ടി പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് ഡയരക്ടർ ശ്രീ കണ്ഠൻ നായർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു . തിരുവന്തപുരത്ത് വി ജെ ടി ഹാളിൽ വെച്ച് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുൻ ഫാക്കൽറ്റി ഇൻ ചാർജ് രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അവർകളിൽ നിന്നും സ്കൂളിനു വേണ്ടി അവാർഡ്‌ ഏറ്റുവാങ്ങി .ബഹു .മേയർ അഡ്വ .ചന്ദ്രിക അദ്ധ്യക്ഷയായിരുന്നു . നേരത്തെ ചടങ്ങിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഈ വർഷം തുടങ്ങുന്ന " നഗരത്തിൽ ഒരു ഹരിതച്ചാർത്ത് " എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻറെ ഉൽഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു . ********************************************************************************* സമ്മാനർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്‌ - ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം -ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ,കമ്പ ല്ലൂർ . .....നന്ദി,ഞങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും തരുന്ന കേരള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വകുപ്പിന്.

Sunday, May 26, 2013

Model village-preliminary survey 26/5/2013 AN-UNIT NO 215;BMSC GHSSKAMBALLUR

10 volunteer leaders from the  BHOOMITHRASENA CLUB visited the proposed zone for a model village in Kollada ,2 km away from the school and conducted a survey of the area today.Ward member Sulochana T V , the pta president Mathew C J and  Damodaran K V ,the secretary, Happy Arts and Sports club , Kollada and the Programme Officer, Radhakrishnan C K guided the students.The volunteers collected data   pertaining to the various projects to be implemented in the area from 16 houses.The primary  assessment job will be completed this week.

1.Waste Management
2.Promotion of Biodiversity
3.Conservation of Energy
4.Literacy Mission
5.Water Safety
6.Biofarming

      Five families  in the area were newly enrolled by the volunteers today in the Labhaprabha campaign pioneered by the KSEB to reduce power consumption in Kerala.Our  project envisages to enroll all the families in the model village in the campaign.

Friday, May 24, 2013

An Awareness Class On Friday 24/05/2013 As Part Of HARITHAVAZHIYORAM PROJECT


REF.NO.BMC 215/HS 25/KGD/08/12/ REPORT 2/24052013

An Awareness Class On Friday 24/05/2013 As Part Of HARITHAVAZHIYORAM PROJECT
               An Awareness Class in environmental issues  for volunteers was conducted today on Friday 24/05/2013 as part of HARITHAVAZHIYORAM PROJECT initiated by the NSS  unit ,Bhoomithra Sena Club in GHSS Kamballur  and the Social Forestry Department,Kasargod.The class was moderated by Bhaskaran Vellur earlier the programme was inaugurated by Sajeevan Kamballur,Chairman ,School Management Committee in a function presided by ward member Sulochana T V.
               Mathew K D , The Principal;Radhakrishnan Master, Programme Officer,Angel Chacko And Sangeetha M S addressed the gathering.Jincy Sara Achan Kunhu welcomed the gathering  and Shabana P V extended a vote of thanks.
Abdul Nassar ,Range Officer Kanhangad and Ramachandran K ,Social Forestry Officer gave details of the programme HARITHAVAZHIYORAM PROJECT.About 500 saplings will be supplied by the forest department which will be planted on the sides of the roads in Kamballur area in a stretch of about 10 km in four sections of roads .The protective guards will be provided by the Forest Department.The manual work involved will be facilitated by the student  volunteers of  Bhoomithra Sena Club ,the NSS unit and the local people. The work will begin on 5th June 2013 and is expected to be over by November 30,2013.

-Radhakrishnan Ck,Faculty In Charge , Bhoomithra Sena Club, BMC 215/HS 25/KGD/08/12


 JINCY SARA ACHANKUNHU WELCOMING THE AUDIENCE
 MATHEW K.D ; PRINCIPAL
 SAJEEVAN KAMBALLUR
 ABDUL NASSAR,RANGE OFFICER,KANHANGAD
 ANGEL CHACKO,FELICITATING THE OCASSION

 SULOCHANA T V , WARD MEMBER
 SANGEETHA.M.S
 RADHAKRISHAN C K,PROGRAMME OFFICER
 RAMACHANDRAN.K,SOCIAL FORESTRY OFFICER
 BHASKARAN VELLURMEGHA MURALIDHARAN IN A DISCUSSION

Thursday, May 23, 2013

Observing the International Biodiversity Day (May 22)


A pledge to protect biodiversity was taken and a discussion about enriching the biodiversity of the campus was conducted in the school campus today on 22/05/2013.The  Bhoomithra Sena Club in the school was observing the International Biodiversity Day (May 22)in collaboration with the NSS UNIT.
    Hareendranathan.P,Ayannur; an environmental enthusiast and a HSST of this school addressed the gathering and emphasised the fact that we have a responsiblity to enrich and sustain the biodiversity. Midhuna Shaji ,the voluteer captain welcomed the gathering .She pointed out that the biodiversity should be protected.Arjun .T.R extended a vote of thanks after presenting a plan of action by the unit involving the community for the year 2013-14.
    A Model Eco-friendly Village in collaboration with SHUCHITHWA MISSION ,KASARAGOD ; Harithavazhiyoram (PLANTING AND PROTECTING 500 PLANTS ON THE SIDES OF MAJOR ROADS  ) in collaboration with FOREST DEPARTMENT ,KERALA; Support Labhaprabha Project in collaboration with KSEB, Jalaayanam Kamballur in collaboration with CCDU,KERALA are the main projects to be completed  within six months.

Anand.R,the volunteer captain chaired the meeting.All the members of the unit participated.
Arjun .T.R presenting a plan  of action to protect biodiversity
                                          Students taking a pledge to protect biodiversity
-RADHAKRISHNAN C K,FIC,2013-14

Wednesday, May 1, 2013

ഭൂമിത്രാ ക്ലബുകൾ ക്കുള്ള പരിശീ ലനം 29/04/2013 മുതൽ 1/5/2013 വരെ നടന്നു

             ഭൂമിത്രാ ക്ലബുകൾ ക്കുള്ള പരിശീ ലനം 29/04/2013 മുതൽ 1/5/2013 വരെ
വയനാട് ജില്ലയിലെ ബോ യ്സ് ടൌണ്‍ -ൽ വെച്ച് നടന്നു .വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും 2 7  യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നായി 118 വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധി കളും 27 അധ്യാപക പ്രതിനിധി കളും എത്തിച്ചേർന്ന പരിപാടിയിൽ കമ്പല്ലുർ സ്കൂളിനെ  പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആനന്ദ്‌ ആർ ,കൃപേഷ് വി വി ,സൂര്യമോൾ  കെ ആർ ;മേഘ മുരളിധരൻ എന്നീ വിദ്യാർ ഥികളും പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറും (രാധാകൃഷ്ണൻ സി കെ)  പങ്കെടുത്തു .
 സംഘാടനത്തിലും ചർച്ചകളിലും അവലോകന യോഗത്തിലും നമ്മുടെ പ്രതിനിധികൾ ഗണ്യമായ പങ്കു വഹിച്ചു .
ഈ പ്രവർത്തന വർഷത്തെ വിവിധപ്രവർത്തനങ്ങൾ ,സാമ്പത്തിക വിനിയോഗം ,ഡോകുമെന്റഷൻ തുടങ്ങിയവ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു.
പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വകുപ്പിന്റെ യും കേരള ഹയർ സെകന്ടരി വകുപ്പിന്റെയും സംയുക്ത ആ ഭിമുഖ്യ ത്തിലാണ് പരിശീലനം നടന്നത് .